mullsjö logotyp

Så här stärker vi företagandet i vår kommun!

Så här stärker vi företagandet i vår kommun! Fastställd av kommunstyrelsen 2013-01-09, § 14.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Nuläge
  • Målsättning
  • För att nå detta mål har vi för avsikt att arbeta med följande
  • Strategi för att nå målen

Senast uppdaterad: 2016-07-15 Ansvarig: Lennie Johansson