mullsjö logotyp

Riktlinjer vid nyrekrytering

Riktlinjer vid nyrekrytering. Antagen av personalutskottet 2005-06-20 KSPU § 46. Reviderad av personalutskottet 2012-03-26, § 19.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Rekrytering- en investering för framtiden
  • Behovsanalys
  • Kravprofil
  • Annonsering
  • Urval
  • Anställningsintervju
  • Referenstagning
  • Slutlig bedömning och avtal om anställning
2016-01-08 Innehåll: Hillevi Lindström   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors