mullsjö logotyp

Riktlinjer inför löneöversyn

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet § 32/2004, reviderat KS PU § 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen § 187/2009.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Grundläggande principer för lönesättning

  • Omplaceringar eller byte av arbetsuppgifter

  • Årliga samtal med den anställde

  • Kriterier för lönesättning

  • Kriterier för löneutveckling

  • Inför lönerevision


Senast uppdaterad: 2016-01-20 Ansvarig: Hillevi Lindström