mullsjö logotyp

Riktlinjer för pensionslösningar

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF § 97 2011-09-27. Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, § 29. Reviderad av personalutskottet 2016-06-13, § 44.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Löneväxling till pension
  • Pension till verksamhetschefer och motsvarande samt nyckelpersoner
  • Nedtrappning av arbetstid
  • Pensionsförstärkning vid förtids uttag
  • Utbetalning av avgångsvederlag 

Senast uppdaterad: 2016-06-29 Ansvarig: Hillevi Lindström