mullsjö logotyp

Riktlinjer för mål och resultat - styrmodell

Sammanställning av kommunens ansvarsfördelning och roller avseende fastställande, uppföljning av mål och resultat. Antaget av kommunfullmäktige 2018-06-29.

Modellen gäller för hela kommunen och omfattar alla från kommunfullmäktige till enskild medarbetare.

Styrmodellen ska bidra till att skapa helhetsperspektiv och samordning mellan styrelse, nämnder och utskott samt ökad transparens i kommunens hela process. Modellen ligger till grund för att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Här har vi samlat några av huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan. Bilagan finns även som pdf i dokumentrutan.

  • Styrmodell översikt

  • Vad är styrning mot resultat?

  • God ekonomisk hushållning

  • Delaktighet och inflytande för invånare

  • Ansvarsfördelning och roller

  • Vision och målnivåer

 


Senast uppdaterad: 2018-10-10 Ansvarig: Administrativa enheten