Riktlinjer för ledning och styrning av kommunal verksamhet - Startsida
mullsjö logotyp

Riktlinjer för ledning och styrning av kommunal verksamhet

En sammanställning av dokument för styrning, ledning och kontroll. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-23, § 11.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Kommunens styrmodell
  • Uppföljning och utvärdering
  • Reglemente för intern kontroll
  • Redovisningsreglemente
  • Placering och finansiering
  • Attestreglemente
  • Oförutsedda behov

Senast uppdaterad: 2015-09-07 Ansvarig: Administrativa enheten