mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Riktlinjer för ledning och styrning av kommunal verksamhet

En sammanställning av dokument för styrning, ledning och kontroll. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-23, § 11.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Kommunens styrmodell
  • Uppföljning och utvärdering
  • Reglemente för intern kontroll
  • Redovisningsreglemente
  • Placering och finansiering
  • Attestreglemente
  • Oförutsedda behov

Senast uppdaterad: 2015-09-07 Ansvarig: Administrativa enheten