mullsjö logotyp

Riktlinjer för kvällsomsorg

Riktlinjer för kvällsomsorg inom barn- och utbildning. Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2019-01-15.

Regler för och ansökan till omsorg på obekväm arbetstid för barn 1–12 år.

Mullsjö kommun erbjuder omsorg på arbetstid för barn 1–12 år vars föräldrar har oregelbundna arbetstider. De barn som idag har behov av omsorg på obekväm arbetstid erbjuds placering på Kronängs förskola. 

För att läsa riktlinjen i sin helhet, se pdf-fil i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2019-01-30 Ansvarig: Hamid Zafar