mullsjö logotyp

Riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier

Riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier inom Mullsjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2005-02-09, § 53. Reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-10, § 30

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Åtgärds-och beredskapsplan mot sexuella trakasserier
  • Trakasserier grundade på kön med mera
  • Vad är sexuella trakasserier?
  • Effekter
  • Åtgärder
  • Vad gör du om du drabbas?
  • Anmälan till arbetsgivaren
  • Handläggning
  • Sanktioner
  • Förebyggande åtgärder

Senast uppdaterad: 2016-08-22 Ansvarig: Hillevi Lindström