mullsjö logotyp

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling inom Mullsjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2005-02-09, § 52. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, § 187 och 2016-10-12, § 177

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

Hantering av kränkande särbehandling

  • Kränkande särbehandling
  • Vad är kränkande särbehandling?
  • Vad kan effekterna bli av kränkande särbehandling?
  • Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling

Åtgärder

  • Vad ska en drabbad medarbetare göra?
  • Vad ska chefen göra?
  • Handläggning
  • Åtgärdsprogram
2016-11-10 Innehåll: Hillevi Lindström   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors