mullsjö logotyp

Riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn

Riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn. Antagna av socialnämnden 2011-08-09 § 117.

Handläggning och dokumentation inom individ och familjeomsorgen (IFO) av ärenden gällande ensamkommande barn.

  • Aktuella lagar och förordningar
  • Migrationsverkets ansvar för asylsökande ensamkommande barn
  • Kommunens ansvar för ensamkommande barn
  • Utredning av barnets situation
  • Migrationsverkets och kommunens ansvar vid ett avvisningsbeslut
  • Kommunens ansvar efter beviljat uppehållstillstånd
2016-07-18 Innehåll: Axel Haljé   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors