mullsjö logotyp

Riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn

Riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn. Antagna av socialnämnden 2011-08-09 § 117.

Handläggning och dokumentation inom individ och familjeomsorgen (IFO) av ärenden gällande ensamkommande barn.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Aktuella lagar och förordningar

  • Migrationsverkets ansvar för asylsökande ensamkommande barn

  • Kommunens ansvar för ensamkommande barn

  • Utredning av barnets situation

  • Migrationsverkets och kommunens ansvar vid ett avvisningsbeslut

  • Kommunens ansvar efter beviljat uppehållstillstånd


Senast uppdaterad: 2016-07-18 Ansvarig: Axel Haljé