mullsjö logotyp

Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö

Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen § 212, 2005-10-12. Reviderad av kommunstyrelsen § 29, 2016-02-10.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Inledning

  • Arbetsgivarens skyldigheter

  • Den anställdes skyldigheter vid framförade av tjänstefordeon

  • Den anställdes skyldigheter vid färd av taxi

  • Den anställdes skyldigheter vid cykling

  • Den anställde skyldigheter vid gående


Senast uppdaterad: 2018-05-11 Ansvarig: Hillevi Lindström