mullsjö logotyp

Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö

Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen § 212, 2005-10-12. Reviderad av kommunstyrelsen § 32, 2012-02-08. Reviderad av kommunstyrelsen § 29, 2016-02-10.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Inledning
  • Arbetsgivarens skyldigheter
  • Den anställdes skyldigheter vid framförade av tjänstefordeon
  • Den anställdes skyldigheter vid färd av taxi
  • Den anställdes skyldigheter vid cykling
  • Den anställde skyldigheter vid gående
2016-02-24 Innehåll: Hillevi Lindström   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors