mullsjö logotyp

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 23 februari 2010, § 71.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Inledning
 • Allmän handling
 • Förvarad hos myndigheten
 • Inkommen handling
 • Upprättad handling
 • Arbetsmaterial
 • Datalagrad information
 • Enskilda handlingar
 • Utlämnande av handlingar
 • Offentlighet
 • Utlämning av handlingar
 • Sekretess
 • Hemligstämpel
 • Sekretessbeslut och överklagande
 • Upplysningsskyldighet
 • Meddelarfrihet
 • Posthantering
 • Postöppning och fördelning av post
 • Ansvarsfördelning
 • Inkommande e-post
 • Registrering och ordnande av handlingar
 • Registrering och ordning av allmänna handlingar
 • Diarieföring
 • Ärendemening
 • Diariekort
 • Förvaring
 • Expediering och avslut

Senast uppdaterad: 2015-07-10 Ansvarig: Administrativa enheten