mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling. Fastställt av kommunstyrelsen den 13 januari 2016, § 15. Dessa riktlinjer innehålleranvisningar för hur direktupphandling ska genomföras i Mullsjö kommun.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Lagändring från och med den 1 juli 2014
  • När är det tillåtet att direktupphandla?
  • Vem har rätt att direktupphandla?
  • Genomförande av direktupphandling
  • Val av leverantörer vid riktad offertförfrågan

Senast uppdaterad: 2016-02-10 Ansvarig: Administrativaenheten