mullsjö logotyp

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor, Mullsjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, § 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27. Reviderad av kommunsstyrelsen 2015-08-12, § 189.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Riktlinjer för bisysslor
 • Arbetsrättsliga regler
 • Policy i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB)
 • Bestämmelser enligt lagen om offentlig anställning, (LOA)
 • Handläggning vid enheterna
 • Anmälningsplikt
 • Uppgiftsskyldigheten omfattar alla slags bisysslor
 • Prövning av bisyssla enligt Allmänna Bestämmelser och lagen om offentlig anställning
 • Beslut
 • Bisysslor enligt AB
 • Förtroendeskadliga bisysslor enligt LOA
 • Bilaga: är bisyssla tillåten eller förbjuden?
2015-10-14 Innehåll: Lena Arnoldsson   Publiceringsansvarig: Karin Talén