mullsjö logotyp

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor, Mullsjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28. Reviderad av kommunsstyrelsen 2015-08-12, § 189.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Riktlinjer för bisysslor

 • Arbetsrättsliga regler

 • Policy i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB)

 • Bestämmelser enligt lagen om offentlig anställning, (LOA)

 • Handläggning vid enheterna

 • Anmälningsplikt

 • Uppgiftsskyldigheten omfattar alla slags bisysslor

 • Prövning av bisyssla enligt Allmänna Bestämmelser och lagen om offentlig anställning

 • Beslut

 • Bisysslor enligt AB

 • Förtroendeskadliga bisysslor enligt LOA

 • Bilaga: är bisyssla tillåten eller förbjuden?

 


Senast uppdaterad: 2018-05-11 Ansvarig: Lena Arnoldsson