mullsjö logotyp

Riktlinjer för åtgärder vid våld och hot

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, § 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-10, § 31.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Mot hot om våld eller våld

  • Riskinventering

  • Handlingsplan

  • Stöd och hjälp

  • Akuta åtgärder


Senast uppdaterad: 2018-05-11 Ansvarig: Administrativaenheten