mullsjö logotyp

Riktlinjer för åtgärder vid våld och hot

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, § 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, § 187. Översyn i personalutskottet 2012-08-27, § 41. Reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-10, § 31.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Mot hot om våld eller våld
  • Riskinventering
  • Handlingsplan
  • Stöd och hjälp
  • Akuta åtgärder
2016-02-24 Innehåll: Administrativaenheten   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors