mullsjö logotyp

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering. Antagna i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderade 19 april 2017 § 43.

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för kommunens invånare, samt ge förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor.

Här har vi samlat några av huvudrubrikerna ur riktlinjens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 

  • Ansökan och handläggning

  • Riktlinjer vid servering

  • Prövning av ansökan om serveringstillstånd

  • Gemensamt serveringsutrymme

  • Villkor vid meddelande av serveringstillstånd


Senast uppdaterad: 2017-05-15 Ansvarig: Chef individ- och familjeomsorg