mullsjö logotyp

Riktlinjer angående rökning

Riktlinjer angående rökning, Mullsjö kommun. Antaget av Kommunfullmäktige KF § 12, 2009-02-24. Reviderat av kommunstyrelsen § 187 2009-08-12. Personalutskottet 2015-08-27, § 58, översyn men ingen förändring.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Åtgärdsplan mot rökning
  • Bakgrund
  • Vad det innebär
  • Personligt ansvar
  • När är rökning tillåten?

Senast uppdaterad: 2015-10-14 Ansvarig: Lena Arnoldsson