mullsjö logotyp

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program. Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, § 79.

Reviderat av kommunfullmäktige 2015-12-15, § 182.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Vår personalpolitik med verksamheten i fokus

 • Personal och kompetensförsörjning

 • Introduktion

 • Medarbetarsamtal

 • Avgångssamtal

 • Arbetsmiljö

 • Jämställdhet, jämlikhet, mångfalld

 • Ledarskap

 • Arbetstider

 • Lönepolitik

 • Pensionslösningar

 


Senast uppdaterad: 2018-05-11 Ansvarig: Hillevi Lindström