mullsjö logotyp

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program. Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, § 79.

Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, § 107. Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21,§ 31. Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, § 187. Reviderat av kommunfullmäktige 2009-12-22, § 130. Reviderat av kommunfullmäktige 2010-05-25, § 65. Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-27,§ 97. Reviderat av kommunfullmäktige 2015-12-15, § 182.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Vår personalpolitik med verksamheten i fokus
 • Personal och kompetensförsörjning
 • Introduktion
 • Medarbetarsamtal
 • Avgångssamtal
 • Arbetsmiljö
 • Jämställdhet, jämlikhet, mångfalld
 • Ledarskap
 • Arbetstider
 • Lönepolitik
 • Pensionslösningar
2016-01-04 Innehåll: Hillevi Lindström   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors