mullsjö logotyp

Operativa insatser

Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 § 10.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Allmänt
  • Räddningsstryrkornas förmåga
  • Alarmering och kommunikation
  • Beredskap för räddningsstryrkor
  • Operativ organisation
  • Ledning av räddningsinsatser och andra nödlägen
  • Kompetens
  • Information och varning
  • Uppföljning och utvärdering
  • Höjd beredskap

Senast uppdaterad: 2017-01-18 Ansvarig: Samuel Nyström