mullsjö logotyp

Kultur & fritidsplan 2015-2018

Kultur & fritidsplan 2015-2018. Målsättningsprogram för kommunstyrelsens kultur - och fritidsutskott, antaget i dess helhet av kultur och fritidsutskottet 2015-11-12.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur planens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Förord
  • Allmänna mål för kultur – och fritidsutskottets verksamhet i Mullsjö kommun
  • Anläggningar för idrott-friluftsliv 
  • Föreningsstöd 
  • Allmän Kultur- och fritidsverksamhet 
  • Biblioteket 
  • Hembyggds- och kulturminnesvård
  • Kulturskolan 

Senast uppdaterad: 2016-01-25 Ansvarig: Lars Grehn