mullsjö logotyp

Krisberedskap

Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunstyrelsen 2016-10-12, § 162.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Förberedande och sårbarhetsreducerande åtgärder
  • Under en särskild händelse, hantering av händelsen
  • Plan för hantering av särskilda extraordinära händelser
  • Avveckling och återställning

Senast uppdaterad: 2017-01-18 Ansvarig: Samuel Nyström