mullsjö logotyp

Jämställdhetsplan 2016

Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur innehållet. Du kan läsa hela jämställdhetsplanen som pdf-fil. Denna finns i dokumentrutan.

  • Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?
  • Syfte med en jämställdhetsplan
  • Kartläggning och nulägesanalys
  • Mål och åtgärder för jämställdhetsarbetet åren 2016-2018
  • Kompetensutveckling och rekrytering

Senast uppdaterad: 2016-11-17 Ansvarig: Hillevi Lindström