mullsjö logotyp

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018, brottsförebyggande, skydd mot olyckor och krisberedskap. Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 § 10.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur handlingsplanens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Bakgrund
  • Brottsförebyggande arbete
  • Skydd mot olyckor
  • Krisberedskap

Senast uppdaterad: 2017-01-18 Ansvarig: Samuel Nyström