mullsjö logotyp

Handläggning och dokumentation enligt SoL och LSS

Handläggning och dokumentation för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. Beslutad av socialnämnden, 2017-01-18, § 3

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Inledning och styrdokument

  • Handledning och dokumentation enligt SoL och LSS

  • Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)

  • Insatser till personer med funktionsnedsättningar enligt SoL

  • Insatser enligt LSS

  • Verksamhetsstöd, uppföljning och tillsyn


Senast uppdaterad: 2018-08-28 Ansvarig: Lena Svenningsson