mullsjö logotyp

Funktionshinderpolitiskt program 2016 – 2020

Funktionshinderpolitiskt program 2016 – 2020. Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 97.

Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Kommunens deklaration och vision

  • Mål

  • Program

  • Syfte

  • FN:s standardregler i Mullsjö


Senast uppdaterad: 2017-01-03 Ansvarig: Ingalill Hafström