mullsjö logotyp

Funktionshinderplan 2019-2022

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2019 – 2022. Beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-29.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur handlingsplanens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Inledning
 • Bakgrund
 • Syfte
 • Uppföljning
 • Kvalitet
 • Regelverk
 • Nationella förutsättningar
 • Begrepp enligt socialstyrelsens termbank
 • Lokala styrdokument
 • Funktionshinderomsorgen i Mullsjö kommun
 • Framtiden, vad tror vi 2019-2022
 • Utvecklingsområden 2019-2022
 • Uppföljning

Senast uppdaterad: 2019-04-29 Ansvarig: Lena Svenningsson