mullsjö logotyp

Brottsförebyggande

Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun 2015-2018. Antagen av kommunstyrelsen 2016-04-13 § 67.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur delprogrammets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Bakgrund
  • Medborgarlöfte
  • Gemensam lägesbild
  • Aktiviteter 2015-2018
  • Uppföljning
Senast uppdaterad: 2017-01-18 Ansvarig: Samuel Nyström