mullsjö logotyp

Bredbandsstrategi

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 § 18. 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Bakgrund
  • Allmänt om behovet av utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
  • EUs digitala agenda
  • Sveriges Digitala Agenda
  • ReDA, Regional Digital Agenda för Jönköpings län
  • Förslag till Bredbandsmål för Mullsjö kommun
  • Tillämpning av bredbandsstrategin
  • Nuläge i Sverige
  • Nuläge i Regionen, Jönköpings län
  • Nuläge i Mullsjö

Senast uppdaterad: 2016-02-25 Ansvarig: Administrativa avdelningen