mullsjö logotyp

Biblioteksplan 2019-2023

Biblioteksplan Mullsjö kommun 2019-2023. Del av Kultur- & fritidsplan. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 19 mars 2019.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur planens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Inledning

  • Styrdokument 

  • Nulägesbeskrivning

  • Prioriterade områden med målsättning


Senast uppdaterad: 2019-04-12 Ansvarig: Ingrid Halje