mullsjö logotyp

Biblioteksplan Mullsjö kommun 2015-2018

Biblioteksplan Mullsjö kommun 2015-2018. Del av Kultur- & fritidsplan. Fastställd av kommunfullmäktige den 22 september 2015, § 132.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur planens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Inledning
  • Styrdokument 
  • Nulägesbeskrivning
  • Prioriterade områden med målsättning

Senast uppdaterad: 2016-01-25 Ansvarig: Ingrid Halje