mullsjö logotyp

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun. Föreskrifter för avfallshantering. Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, § 94. Gäller från 1 januari 2015.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur ordningens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Gällande bestämmelser
 • Definitioner
 • Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn
 • Fastighetsinnehavarens ansvar och skyldigheter
 • Producenternas ansvar och skyldigheter
 • Annat avfall än hushållsavfall
 • Allmänna föreskrifter
 • Avfallsutrymmen och transportvägar
 • Hämtning av hushållsavfall
 • Latrin
 • Slam från enskilda avloppsanläggningar
 • Avfall från fettavskiljare
 • Eget omhändertagande av hushållsavfall, latrin och slam
 • Förändrat intervall för tömning och hämtning
 • Ikraftträdande
 • Övergångsbestämmelser

Bilaga 1

 • Sorteringshänvisning

Bilaga 2

 • Transportvägar och avfallsutrymmen

Senast uppdaterad: 2017-12-11 Ansvarig: Claes Johansson