mullsjö logotyp

Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun. 

Antagna av kommunfullmäktige den 23 januari 2018, § 6.

Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) angående bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur föreskriftens innehåll. Vill du läsa hela innehållet och kartbilder? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Tillämplighet

 • Särskilda områden som anses vara offentlig plats

 • Kommunalt yttrande

 • Lastning av varor

 • Schaktning och grävning

 • Störande buller

 • Containrar och lastflak

 • Markiser, flaggor och skyltar

 • Fastighetsägares ansvar

 • Affischering

 • Högtalarutsändning

 • Insamling av pengar

 • Förtäring av alkohol

 • Camping

 • Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

 • Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

 • Hundar och katter

 • Motions- och skidspår

 • Användning av livräddningsutrustning

 • Avgift för att använda offentlig plats

 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift


Senast uppdaterad: 2018-05-31 Ansvarig: Administrativa enheten