mullsjö logotyp

Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun

Antagna av kommunfullmäktige den 19 juni 2012, § 55

Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) ang. bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur föreskriftens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
 • Lastning av varor
 • Störande buller
 • Containrar och lastflak
 • Markiser, flaggor och skyltar
 • Häckar och dylikt
 • Affischering
 • Högtalarutsändning
 • Insamling av pengar
 • Förtäring av alkohol
 • Camping
 • Hundar och katter
 • Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
 • Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
 • Motions- och skidspår
 • Användning av livräddningsutrustning
 • Avgift för att använda offentlig plats
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

 

Läs hela dokumentet: Lokala ordningsföreskrifter

2015-07-08 Innehåll: Administrativa enheten   Publiceringsansvarig: Karin Talén