mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner, antagna av Kommunfullmäktige i Habo kommun 11 juni 2015, § 56 och Kommunfullmäktige i Mullsjö kommun 26 maj 2015, § 75. 

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 § i miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur föreskriftens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Inledande bestämmelser 
 • Annan toalett än WC
 • Djurhållning
 • Tomgångskörning
 • Spridning av gödsel
 • Eldning 
 • Ansökan och anmälan
 • Straffbestämmelser
 • Dispens
 • Avgifter
 • Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

 

Läs hela dokumentet: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa


Senast uppdaterad: 2015-07-08 Ansvarig: Administrativa enheten