mullsjö logotyp

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner, antagna av Kommunfullmäktige i Habo kommun 11 juni 2015, § 56 och Kommunfullmäktige i Mullsjö kommun 26 maj 2015, § 75. 

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 § i miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur föreskriftens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Inledande bestämmelser 
 • Annan toalett än WC
 • Djurhållning
 • Tomgångskörning
 • Spridning av gödsel
 • Eldning 
 • Ansökan och anmälan
 • Straffbestämmelser
 • Dispens
 • Avgifter
 • Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

 

Läs hela dokumentet: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa


Senast uppdaterad: 2015-07-08 Ansvarig: Administrativa enheten