mullsjö logotyp

Avfallsplan för Mullsjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering. Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2019.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur ordningens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Avfallsplanens syfte och mål
  • Styrande dokument och beslut
  • Framtagande av avfallsplanen
  • Uppföljning av tidigare avfaöllsplaner
  • Hushållsavfall som kommunen ansvarar för 
  • Övrigt avfall som kommunen inte ansvarar för
  • Nedskräpning

Senast uppdaterad: 2019-07-18 Ansvarig: June Avfall och Miljö