mullsjö logotyp

Ordningsregler och föreskrifter

Mullsjö kommun har föreskrifter gällande flera områden, det vill säga regler som är bindande för var och en i kommunen. Gällande kommunala föreskrifter finns tillgängliga här. 

Här hittar du länkar till de gällande föreskrifternas sidor:

Lokala ordningsföreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun. Antagna av kommunfullmäktige den 23 januari 2018, § 6.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun
Beslutade av kommunfullmäktige 2006-04-25, § 33, reviderade 2012-09-25 § 69. 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner, antagna av Kommunfullmäktige i Habo kommun 11 juni 2015, § 56 och Kommunfullmäktige i Mullsjö kommun 26 maj 2015, § 75.  

Avfallsplan för Mullsjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering. Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2019.


Senast uppdaterad: 2019-07-18 Ansvarig: Lena Arnoldsson