mullsjö logotyp

Avgifter för hemsjukvård

Taxa för hemsjukvård. Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-26 § 4

Taxa/avgifter gällande hemsjukvård gäller från och med den 1 mars 2016.

Dokumentet finns även att läsa som pdf, se dokumentrutan.


Hemsjukvårdsavgift

Hemsjukvårdsavgift är 300 kronor/månad för den som är inskriven i kommunal hemsjukvård.

Enstaka besök av sjuksköterska

Avgift för enstaka besök av sjuksköterska är 200 kronor för de som inte är inskrivna i kommunal hemsjukvård.

Intyg och utprovning av hjälpmedel av arbetsterapeut

Avgifter för intyg och utprovning av hjälpmedel av arbetsterapeut är 200 kronor per enstaka tillfälle.

Maxtaxa

Maxtaxa gäller för den som är inskriven i kommunal hemsjukvård. 


Senast uppdaterad: 2016-12-20 Ansvarig: Lena Svenningsson