mullsjö logotyp

Taxa brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Ny taxa här nedan för brandskyddskontroll gäller från och med 1 januari 2018. 

Angivna avgifter i kronor exklusive moms och inklusive moms.

För att underlätta för dig i sökningen av sotningstaxan är rubrikerna nedan länkade. Taxan finns även som pdf-fil i dokumentrutan.

1.Objekt i småhus

1.2 Kontrollavgift

1.Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

2. Kontroll av tillkommande objekt

3. Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten

1.3 Tilläggsavgift

2. Övriga objekt

3. Avgift för efterkontroll

4. Särskilda bestämmelser

 

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

  Exklusive moms Inklusive moms
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll             127 kr 158 kr

 

1.2 Kontrollavgift

1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan:

  Exklusive moms Inklusive moms
Villapanna fastbränsle                                  380 kr 475 kr
Villapanna oljeeldad 295 kr 369 kr
Lokaleldstad 295 kr 369 kr
Lättbesiktigad anläggning 211 kr 264 kr

Med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad eldstad ansluten till fristående rökkanal med endast en genomföring och som inte går i något schakt.

2. Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objekt. Se nedan:

  Exklusive moms  Inklusive moms
Villapanna fastbränsle                              169 kr 211 kr
Villapanna oljeeldad 127 kr 158 kr
Lokaleldstad 127 kr 158 kr

 

3. Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan:

  Exklusive moms  Inklusive moms
Villapanna fastbränsle                                   295 kr 369 kr
Villapanna oljeeldad 211 kr 264 kr
Lokaleldstad 211 kr 264 kr
Lättbesiktigad anläggning 169 kr 211 kr

Med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad eldstad ansluten till fristående rök-kanal med endast en genomföring och som inte går i något schakt.

Pil upp

1.3 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt 4.3 nedan.

2. Övriga objekt

Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.3 nedan.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3.

Pil upp

4. Särskilda bestämmelser

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med en extra grundavgift enligt 1.1 i taxan. 

4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3 med ett tillägg på 15 % om arbetet sker i anslutning till ordinarie arbetstid och med tillägg på 50 % om arbetet sker på annan tid. Med ordinarie arbetstid menas vardagar klockan 7-16.

4.3 Timersättning utgår med 507 kronor exklusive moms, 633 kronor inklusive moms. Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme.

4.4 Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, och 3 ovan inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen, dock längst avståndet från sotarkammaren till förrättningsplatsen.

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.


Senast uppdaterad: 2015-08-19 Ansvarig: Yvette Tidefors