mullsjö logotyp

Avgifter serveringstillstånd

Den som vill servera alkoholdrycker såsom starköl, vin, sprit och andra jästa dryker, mot betalning ska ha ett serveringstillstånd.

Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Det kan också gälla servering året runt, för en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Permanent serveringstillstånd till allmänheten gäller främst restaurangverksamhet. Det ställer särskilda krav på både sökandens och lokalens lämplighet.

När behöver man inte serveringstillstånd?

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd. Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.

 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- och lättdrycker.

Sedan den 1 juni 2012 krävs inte heller serveringstillstånd för servering till boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden  som avses i  5 kap 5 § andra stycket socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid vilka måltidsservice tillhandahålls.

För servering och detaljhandel av folköl krävs en anmälan till kommunen. 

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd är för försäljning av alkoholdryck som skall drickas på stället. Tillstånd kan beviljas:

 • Permanent till allmänheten

 • Permanent till slutet sällskap

 • Tillfälligt till allmänheten (exempelvis vid festivaler)

 • Tillfälligt till slutet sällskap (personalfester och liknande)

 • Cateringtillstånd (cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd)

 • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus)

 • Provsmakning (tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod)

 • Serveringstillstånd kan också gälla permanenta eller tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteservering eller förlängt öppethållande.

Kunskapsprov

Vid nyansökningar ska ett kunskapsprov i alkohollagen (2010:1622) göras hos kommunen. Kontakta ansvarig handläggare för mer information.


Senast uppdaterad: 2015-08-19 Ansvarig: Yvette Tidefors