mullsjö logotyp

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen från och med den 1 juni 2016. Antagna av kommunfullmäktige den 26 april 2016, § 39.

Dokumentet finns även att läsa som pdf, se dokumentrutan.

Avgift för hemtjänst

Hemtjänst 289 kronor per timma

Kostavgifter

  • Den som bor på Björkgården eller Margaretas Park betalar 3 900 kronor per månad för hel kost

  • Den som vistas på dagverksamhet betalar 75 kronor per dag

  • Matdistribution 63 kronor per portion

 

Övriga avgifter

  • Trygghetslarm 250 kronor per månad, extra larmknapp 79 kronor per månad

  • Dagverksamhet 63 kronor per dag (tillkommer avgift för kost)

  • Korttidsvistelse 193 kronor per dygn (omvårdnad 63 kronor samt kost 130 kronor)

Maxtaxa gäller för hemtjänst/omvårdnad. Avgifterna gäller under förutsättning att den enskilde har tillräckligt avgiftsutrymme. Vid fler än en insats summeras avgifterna för de olika insatserna och maxtaxa gäller.


Senast uppdaterad: 2016-12-05 Ansvarig: Lena Svenningsson