mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen från och med den 1 juni 2016. Antagna av kommunfullmäktige den 26 april 2016, § 39.

Dokumentet finns även att läsa som pdf, se dokumentrutan.

Avgift för hemtjänst

Hemtjänst 289 kronor per timma

Kostavgifter

  • Den som bor på Björkgården eller Margaretas Park betalar 3 900 kronor per månad för hel kost

  • Den som vistas på dagverksamhet betalar 75 kronor per dag

  • Matdistribution 63 kronor per portion

 

Övriga avgifter

  • Trygghetslarm 250 kronor per månad, extra larmknapp 79 kronor per månad

  • Dagverksamhet 63 kronor per dag (tillkommer avgift för kost)

  • Korttidsvistelse 193 kronor per dygn (omvårdnad 63 kronor samt kost 130 kronor)

Maxtaxa gäller för hemtjänst/omvårdnad. Avgifterna gäller under förutsättning att den enskilde har tillräckligt avgiftsutrymme. Vid fler än en insats summeras avgifterna för de olika insatserna och maxtaxa gäller.


Senast uppdaterad: 2016-12-05 Ansvarig: Lena Svenningsson