mullsjö logotyp

Avgifter för inneboende och resor

bild på tåg

Grundskoleelever

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Information om skolskjuts, se länk i rutan länktips.

Gymnasieelever 

Mullsjö kommun ersätter gymnasieelevers kostnader för kollektivtrafik till och från gymnasieskolan. Skolan hanterar skolkorten och debiterar sedan Mullsjö kommun för kostnaderna.

Inackordering

Inackorderingstillägg kan ges till de gymnasielever som väljer att studera på annan ort.

Se anvisningar för inackorderingstillägg i rutan dokument. 

För att ansöka om inackorderingstillägg, se länk i rutan länktips.


Senast uppdaterad: 2018-03-27 Ansvarig: Linda Rudelius