mullsjö logotyp

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar

Avgifter för kopiering, avskrifter med mera av allmänna handlingar.  Fastställt i kommunfullmäktige 2013-04-23. Reviderat, fastställt av kommunfullmäktige 2016-03-22.

Kommunen har sedan 1974 skyldighet att på begäran hjälpa till med att ta fram avskrifter, kopior etc. av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift enligt taxa som följer.

Fastställda avgifter gäller:

  • Papperskopior, utskrifter av digitalt lagrad information
  • Avskrift av allmän handling
  • Kopia av film och ljudupptagning
  • Bestyrkta avskrifter/kopior av handlingar
  • Tillhandahållande av handlingar i digitalt format

För prisuppgifter, se hela dokumentet som pdf-form i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-11 Ansvarig: Lena Arnoldsson