mullsjö logotyp

Avgifter MAC

Vad är MAC?

Mullsjö aktivitets center, MAC är en avdelning som ingår i Mullsjö kommuns Individ och familjeomsorg. Här sysselsätter vi arbetslösa som vi ska hjälpa ut på arbetsmarknaden genom praktikjobb och andra åtgärder.  Inom MAC finns det många olika kompetenser för olika arbetsuppgifter såsom staketbyggen, gräsklippning, målning mm. Vilket innebär  att inga arbetsuppgifter är främmande för oss.

Vad gör MAC?

MAC utför arbeten åt offentliga sektorn, företag och bostadsföreningar inom Mullsjö Kommun.

Kvalitet: Vårt mål är att det utförda arbetet skall vara av högsta kvalitet samt att arbetet är till kundens belåtenhet.

Snabbhet: Med kort varsel kan MAC:s personal vara tillgänglig för uppdrag av diverse karaktärer.

Pris: Vi lämnar gärna offert på arbeten.


Senast uppdaterad: 2015-08-19 Ansvarig: Yvette Tidefors