mullsjö logotyp

Avgifter och taxor inom Mullsjö kommun

Samlingssida för taxor och avgifter inom Mullsjö kommun.

Här kan du läsa om regler och avgifter, taxor som gäller inom kommunens verksamheter. Klicka på länkarna för att läsa mer om prisuppgifterna inom respektive område.

Barn och utbildning

Avgifter och regler förskoleverksamhet
Här hittar du Mullsjö kommuns avgifter inom förskoleverksamheten. Även blanketter som berör ansökan eller uppsägning av barnomsorgsplats.

Avgifter och regler kulturskolan
Här kan du se prisuppgifter för ämneskurser, kostnad för instrumenthyra och regler samt information om kurserna som kulturskolan håller i.

Resor och inneboende
Sidan informerar om skolskjutstider och ersättning för beviljat inackorderingstillägg som gäller i nuläget.

Omsorg och hjälp

Avgifter för hemsjukvård
Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-26 § 4

Avgifter hjälp i hemmet
Här hittar du prisuppgifter för hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet, kortidsvistelse och särskilt boende inom äldreomsorgen.

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen
Gäller från och med den 1 juni 2016. Antagna av kommunfullmäktige den 26 april 2016, § 39.

MAC
MAC utför praktiska arbeten åt offentliga sektorn, företag och bostadsföreningar inom Mullsjö kommun såsom gräsklippning, staketbyggen och dylikt.

Parkrestaurangen
Parkrestaurangen är öppen för alla varje dag. Här får du information om restaurangens lunchmeny och kostnad. 

Pil upp

 

Uppleva och göra

Mullsjö Kommunbibliotek priser och avgifter
Prisuppgifter på fjärrlån, kopiering, utskrifter, DVD-filmer och förseningsavgifter.

Idrottshallar, hyra lokal
Här kan du hitta information om lokaler och idrottshallar som finns att hyra, samt en prislista för respektive hall eller lokal.

Simhall
Simhallens priser för simkurser, träningspass, årskort och engångsbad presenteras på denna sida.

Bygga bo och miljö

Tomtpriser
Se prisförteckning för tomter och strötomter inom Mullsjö kommun.

Tömning av enskilda avlopp
Rutiner och avgifter för avloppsledningar som ligger utanför det kommunala avloppsnätet. För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift .

Taxor och avgifter inom miljö
Miljöförvaltningen taxor kring miljöbalken och livsmedelslagen. Du hittar även information om miljösanktionsavgifter här.

Trafik och infrastruktur

Torghyra
Torghandeln sker på torget framför Kommunhuset. Du får en torgplats mot en avgift. Läs mer om avgiften under denna sida.

Pil upp

Näringsliv och arbete

Riskklassning, livsmedelskontroll och avgifter 
Alla livsmedelsverksamheter placeras i riskklasser i samband med registreringen. De årliga kontrollavgifterna baseras på hur mycket kontrolltid som krävs enligt riskklassningen.

Serveringstillstånd
Den som vill servera alkoholdrycker såsom starköl, vin, sprit och andra jästa drycker, mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. För att söka tillstånd får man betala en ansökningsavgift.

Kommun och politik

Avgifter för allmänna handlingar
Kommunen hjälper till att ta fram allmänna handlingar mot fasta avgifter. Fastställt i kommunfullmäktige 2013-04-23. Reviderat, fastställt av kommunfullmäktige 2016-03-22.

Trygghet och säkerhet

Taxa för brandskyddskontroll
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxa för sotning
För utförande av rengöring (sotning) enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Mullsjö Energi och Miljö AB

Priser och avgifter
Priser för renhållning, vatten och avlopp, slamtömning och soptömning hittar du här.


Senast uppdaterad: 2018-09-05 Ansvarig: Yvette Tidefors