mullsjö logotyp

Skattesatser

Mullsjö har oförändrad skatt 2017

Kommunalskatten i kommunen är totalt 33,10 kronor av varje beskattningsbar hundralapp. Av dessa pengar går 21,84 kronor till kommunen medan landstinget får resterande 11,26 kronor.

För personer som är medlemmar i registrerade trossamfund, exempelvis Svenska kyrkan, tillkommer en kyrkoavgift utöver kommunalskatten. Den som inte är medlem i trossamfund betalar enbart begravningsavgift. Storleken på kyrkoavgiften och begravningsavgiften varierar beroende på församling och huvudman. 


Senast uppdaterad: 2017-01-04 Ansvarig: Jan Österberg