mullsjö logotyp

Skattesatser

Mullsjö har ändrad skatt 2019

Kommunalskatten i kommunen är totalt 34,10 kronor av varje beskattningsbar hundralapp. Av dessa pengar går 22,34 kronor till kommunen medan landstinget får resterande 11,76 kronor.

För personer som är medlemmar i registrerade trossamfund, exempelvis Svenska kyrkan, tillkommer en kyrkoavgift utöver kommunalskatten. Den som inte är medlem i trossamfund betalar enbart begravningsavgift. Storleken på kyrkoavgiften och begravningsavgiften varierar beroende på församling och huvudman. 


Senast uppdaterad: 2019-05-06 Ansvarig: Paul Falkenstam