mullsjö logotyp

Ekonomi och budget

Verksamheten i kommunen finansieras med intäkter från kommunalskatt, statsbidrag och det kommunala utjämningssystemet.

Inför varje kalenderår antar kommunfullmäktige kommunens budget. Under året är det kommunstyrelsens uppgift att följa den ekonomiska utvecklingen. Detta sker via kontinuerliga månadsuppföljningar och genom upprättande av delårsbokslut per den 31 augusti samt årsredovisning med årsbokslut (efter december).

Årsredovisning

Delårsrapport

Budget

 

 

 2019

 2018  2018

 2018

 2017 2017

2017

 2016 2016

2016

2015 2015

2015

2014 2014

2014

2013 2013

2013

2012 2012

2012

2011 2011

2011

2010  

2010

2009  

2009

2008  

2008

 

 Vill du läsa mer om ekonomin i Mullsjö kommun? Klicka här 


Senast uppdaterad: 2019-05-06 Ansvarig: Paul Falkenstam