mullsjö logotyp

Ledamöter

Kommunala pensionärsrådets ledamöter för mandatperioden

2019-01-01 - 2022-12-31

Ordförande:
Christer Rube, socialnämnden

Linda Danielsson, kommunstyrelsen

Ingvar Lindgren, SPF

Ulf Essén, SPF

Göran Forsberg, PRO

Gudrun Andersson, PRO

Stig Andersson, RPG

 

Ersättare:

Peter Naurén, socialnämnden

Henrik Jansson, kommunstyrelsen

Håkan Mann, SPF

Ulla Harström, SPF

Lenny Elf, PRO

Kerstin Svärdh, PRO

Kurt Enell, RPG


Senast uppdaterad: 2019-06-05 Ansvarig: Karin Talén