mullsjö logotyp

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan.

Pensionärsrådet skall bestå av ledamöter från pensionärsorganisationer verksamma inom kommunen. Pensionärsorganisationer med färre än 100 medlemmar ges möjlighet utse en ledamot. Pensionärsorganisationer med fler än 100 medlemmar ges möjlighet att utse 2 ledamöter att ingå i det kommunala pensionärsrådet. Socialnämnden skall utse en ledamot och kommunstyrelsen en ledamot. Vidare skall motsvarande antal ersättare utses på motsvarande sätt. Ledamöterna utses för period motsvarande kommunmandatsperiod.

Kontakt

Har du förslag på frågor som kan vara aktuella för rådet kontakta gärna rådets sekreterare. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Karin Talén