mullsjö logotyp

Rådet för funktionsnedsättningar

Rådet för funktionsnedsättningar ska handlägga frågor som har anknytning till personer med funktionsnedsättning i Mullsjö kommun. Rådet ska utgöra en viktig kanal mellan organisationerna för personer med funktionshinder och styrande politiker i kommunen.

Det ska vara ett samrådsorgan i alla frågor som kan påverka livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och vara ett forum för överläggningar i dessa frågor. Rådet ska verka för att funktionsnedsättningsaspekter beaktas i kommunens styrelser och nämnder samt inom kommunens olika verksamheter.

Rådet för funktionsnedsättningar ska bestå av en utsedd representant - om så är möjligt folkbokförd i Mullsjö kommun - från var och en av de organisationer för personer med funktionshinder som har medlemmar i kommunen. Socialnämnden ska utse en ledamot. Vidare ska motsvarande antal ersättare utses på samma sätt. Socialnämndens ledamot och ersättare liksom representanterna från organisationerna för personer med funktionshinder utses för en period motsvarande en mandatperiod för kommunens politiker.

Kontakt

Har du förslag på frågor som kan vara aktuella för rådet kontakta gärna rådets sekreterare. Kontaktuppgifter till höger.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Karin Talén