mullsjö logotyp

Folkhälsorådet/ Brottsförebyggande rådet

Sedan 1997 finns ett lokalt folkhälsoråd i Mullsjö kommun. Ansvaret för folkhälsoarbetet är fördelat mellan olika sektorer och nivåer i samhället. 

För att nå bästa möjliga effekt bör ett organiserat folkhälsoarbete finnas på alla samhällsnivåer. Folkhälsorådets övergripande uppgift är att samordna och ansvara för att följa upp och utvärdera resultaten av folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och ett samhällsinriktat perspektiv. Rådet ska skapa förutsättningar för ett aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i Mullsjö kommun.

Läs mer om folkhälsoarbetet i Jönköpings län på Region Jönköpings län, sidan Vårt folkhälsouppdrag, (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Från och med 1999 fungerar folkhälsorådet även som brottsförebyggande råd och samordnar det brottsförebyggande arbetet i kommunen.  

Kontakt

Har du synpunkter kring folkhälsoarbetet eller det brottsförebyggande arbetet i Mullsjö kommun så hör gärna av dig. Kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Karin Talén