mullsjö logotyp

Tekniska utskottet

Kommunstyrelsens tekniska utskott har fem ledamöter samt fem ersättare.

Tekniska utskottet hanterar och bereder ärenden åt kommunstyrelsen som bland annat rör teknisk service, mark- och fastighetsförvaltning samt trafik- och stadsmiljö. Utskottet svarar för frågor som fjärrvärmeverk, vatten- och avloppsverk samt renhållning i den mån det inte bedrivs i bolagsform.

Ledamöter och ersättare i tekniska utskottet finns under länken Hitta politiker.


Senast uppdaterad: 2018-01-11 Ansvarig: Lena Arnoldsson